Huisartsdeil

Alle telefoonnummers op een rij

 
Wie? Wanneer? Welk nummer?
Een afspraak maken voor het spreekuur op werkdagen tussen 08.00 en 11.00 uur (0345) 65 12 10
Uitslagen opvragen bij de assistentie, teugbelafspraken op werkdagen tussen 08.00 en 11.00 uur (0345) 65 12 10
Een huisbezoek aanvragen op werkdagen tussen 08.00 en 11.00 uur (0345) 65 12 10
Recepten en verwijskaarten aanvragen op werkdagen tussen 08.00 en 11.00 uur (0345) 65 12 10
Recepten en verwijskaarten ophalen op werkdagen tussen 16.00 en 17.00 uur

(0345) 65 12 10

Teruggebeld worden door een arts na overleg met ass. op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur  
Herhalingsrecepten aanvragen via de receptenlijn op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur

(0345) 65 12 10

menukeuze 2

Eerste-hulpverlening op de praktijk op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur, graag van te voren aankondigen

(0345) 65 24 43

(0345) 65 12 10 

bij spoed menukeuze 1

Dringende hulp buiten praktijktijden: Huisartsenpost Rivierenland op werkdagen tussen 17.00 en 8.00 uur, en in het weekend 085-580 1100