Huisartsdeil

e-mailnieuwsbrief

Via onze e-mailnieuwsbrief houden wij onze cliënten regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen onze praktijk. De e-mailnieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar. Vul het formulier hieronder in als u de e-mailnieuwsbrief voortaan wilt ontvangen.

 

Nieuwsbrief  Huisartsenpraktijk Deil  december 2017

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van onze praktijk met een terug - en vooruitblik op 2017/18.

Inmiddels is 2017 bijna voorbij, de tijd vliegt.  Ook het afgelopen jaar deelden we in de ervaringen van onze patienten. Veel moeilijke, verdrietige momenten maar ook mooie, blije gebeurtenissen.

De broosheid en kwetsbaarheid van een mens is  soms confronterend. We zijn altijd onder de indruk van de kracht en het vermogen van mensen om zich staande te houden. Dat te mogen zien is een mooie kant van het werken in de zorg.

Het afgelopen jaar hebt u misschien kennis gemaakt met huisarts Paul van der Voort, vooralsnog zal Paul in onze praktijk werkzaam blijven en zal hij zijn expertise op het gebied van het bewegingsapparaat nog meer gaan inzetten. Zijn fysiotherapeutische achtergrond  geeft hier vanzelfsprekend aanleiding toe en onze praktijk maakt graag gebruik van zijn kennis op dit gebied.

Nettie Schaafsma zal zich blijven toeleggen op specifieke vrouwenklachten en Peter van de Woestijne op het gebied van de urologie bij de man. Nettie is daarnaast degene die zich intensief bezighoudt met de verbetering van de kwaliteit van de zorg in de praktijk met behulp van het accrediteringstraject dat we al jaren volgen. Natuurlijk blijven we als huisartsen ook generalist, d.w.z. dat u in principe met iedere vraag op het gebied van uw gezondheid bij ons terecht kunt. We beschouwen onszelf in toenemende mate als coaches van onze patienten bij het behoud of verbetering van hun gezondheid.

Ook onze praktijkondersteuners blijven zich inzetten op hun terrein. De chronische zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Annelies de Beus heeft inmiddels jaren ruime ervaring in de begeleiding van patienten met diabetes en patienten met een verhoogd cardiovasculair risico zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en een doorgemaakt infarct of hersenbloeding. Misschien ontvangt u het komende jaar weer een uitnodiging voor haar spreekuur. Laat even weten als u niet op de uitnodiging ingaat, dat is prettig voor de tijdsplanning. Onze praktijk scoort hoog met de kwaliteitsnormen van de verzekeraar voor chronische zorg, dat willen we graag zo houden. Daarin slagen we alleen door de zorgvuldige aanpak van Annelies en uw motivatie.

Annelies heeft daarnaast ook de coordinatie van de ouderenzorg. In samenwerking met de gemeente besteden we hier veel tijd aan. U merkt daar als oudere misschien niet meteen iets van, maar u wordt niet vergeten ! Uiteindelijk willen we in het kader van preventie een zo goed mogelijk beeld krijgen welke ondersteuning u nodig hebt. Misschien nu nog niet, maar in de toekomst wel.

Nelly Verburg is na een korte afwezigheid door ziekte gelukkig weer volledig hersteld en is voor veel patienten een steun in moeilijke tijden en hulp bij geestelijke nood. Haar systeemtherapeutische benadering is heel geschikt gebleken voor het werken in de huisartsenpraktijk. We hebben immers allemaal een achtergrond en geschiedenis. Haar volle agenda is er een bewijs van dat de patienten de weg via de huisarts naar haar weten te vinden, voor ons een uitdaging iedereen de hulp aan te reiken die nodig is binnen een redelijke termijn. In nood wil iedereen graag snel geholpen worden.

 

 

 

De praktijkassistentes Sonja Mulders en Cynthia van Steenis zijn al jaren een vaste vraagbaak voor onze patienten en voor de huisartsen in toenemende mate een ondersteuning bij talloze kleine verrichtingen. U moet er niet verbaasd van opkijken wanneer zij een wondje bij u hechten en soms klein screenend onderzoek en verrichtingen doen. Ze worden hierin voortdurend bijgeschoold en door de huisarts gesuperviseerd en begeleid.

Onze praktijk is gecertificeerd voor reizigersadvies en vaccinaties, Nettie Schaafsma en Sonja Mulders scholen zich voortdurend bij. Op onze website kunt u aanwijzingen en de noodzakelijke formulieren vinden voor zo’n advies. Vraag het op tijd aan .

In onze praktijk is stoppen met roken een speerpunt in het kader van preventie. Sonja Mulders heeft de taak op zich genomen patienten te begeleiden en pakt dit op een positieve, motiverende wijze aan. Als u voor het komende jaar het goede voornemen hebt om te stoppen met roken, neem dan contact op met de praktijk en laat u begeleiden, u hoeft het niet alleen te doen!

Overgewicht kwijtraken is no zo’n goed voornemen. Onze dietist Leonie Rijken heeft al aan veel mensen advies kunnen geven. Veel patienten zijn erg enthousiast over haar wijze van begeleiden, wij ook. U kunt haar via de praktijk bereiken voor een afspraak door middel van een verwijzing.

De zorg is continu in verandering en wij proberen ons steeds aan te passen. We doen ons best maar slagen daar natuurlijk niet altijd in. We hebben uw terugkoppeling nodig.

Een van de knelpunten is de piekbelasting aan de telefoon in de ochtend. Zoals u waarschijnlijk al weet proberen we onze bereikbaarheid voor afspraken en vragen te organiseren tussen 8 en 11 uur in de ochtend. Daarna zijn we wel bereikbaar natuurlijk, maar alleen voor dringende vragen en spoed. Dit levert een grote druk op de praktijklijn op. Gelukkig is dat niet iedere dag het geval, maar het kan voorkomen dat u lang in de wacht staat. Dat is lastig en geeft vaak ergernis. Het streven is de wachttijd zo kort mogelijk te houden voor u de assistente aan de lijn krijgt.

U kunt als patient daar een bijdrage aan leveren door uw vragen kort te houden, dat scheelt wachten voor degenen na u en u kunt zo mogelijk gebruik maken van de receptenlijn en email via onze website  www.huisartsdeil.nl.

Wij hebben besloten over te gaan tot een wachtrijsysteem waarbij u hoort hoe lang de wachtrij is. Dat geeft aan u de kans eerder te beslissen om op een later tijdstip te bellen.

Bij verbeteren van de kwaliteit hebben we ons het afgelopen jaar ook gericht op de werkprocessen binnen de praktijk en het omgaan met de privacy van uw gegevens binnen het team. Het komende jaar zullen we o.a. aandacht besteden aan de werkafspraken en samenwerking bij de palliatieve zorg (zorg rondom het levenseinde). Samenwerking met andere zorgverleners is belangrijk en zal in de toekomst nog meer aandacht en vorm krijgen.

U leest het, we zitten niet stil en ons streven is ook het komende jaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De feestdagen naderen, voor sommigen een moeilijke, confronterende tijd voor anderen gezelligheid en bijeenzijn met familie en vrienden.

We wensen iedereen het goede en een gezond 2018 toe.

Team Huisartsenpraktijk Deil

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees onze laatste nieuwsbrief

* Verplicht invullen