Huisartsdeil

Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk Deil              December 2018 – Januari 2019

 

Aan het einde van het jaar tijdens de feestdagen en rond de jaarwisseling is er ruimte voor terugblikken en vooruitkijken. Voor veel mensen de tijd elkaar op te zoeken, voor anderen de tijd  om juist alleen te willen zijn. Vaak een periode van bezinning op gebeurtenissen die ons raakten : geboorten, overlijden, ziek worden, genezen, werk vinden of kwijtraken. 

Werkend in de zorg hebben we hier dagelijks mee te maken. Ook wij worden hierdoor geraakt. Met professionele betrokkenheid, zorg en aandacht proberen we bij te dragen in het verwerken en verdragen.

Het gaat gelukkig goed met onze praktijk, we werken hard om de kwaliteit van onze zorg zo goed mogelijk te handhaven of zelfs te verbeteren. We zijn zelf gelukkig allemaal gezond gebleven in het afgelopen jaar. 

 

Wij gaan 2019 in met een verandering die u niet meteen zult merken maar achter de schermen wel veel inzet, tijd en moeite heeft gekost. De huisartsen hebben onderling een maatschap gevormd. De drie werkzame huisartsen zijn daarmee allen deels praktijkhouder geworden. Daarmee is ook de werkverdeling gewijzigd, alle huisartsen werken vanaf nu drie dagen per week. 

Voor u verandert er verder weinig, de organisatie van de spreekuren etc. blijft ongewijzigd.

De praktijk heeft binnenshuis een opfrisbeurt gekregen door de schilder, een veranderde kleurstelling als symbool voor veranderende tijden zullen we maar zeggen.

 

Wat zijn we verder van plan in 2019 ?

 

Onze praktijk gaat meedoen aan de Nationale Diabetes Challenge.

Annelies de Beus ( POH-S) heeft zoals bekend de zorg voor de patienten met diabetes onder haar hoede. Zij heeft onze praktijk aangemeld om deel te nemen aan dit landelijk project. 

Wat is de NDC? 
De Nationale Diabetes Challenge is een 20 weken durend wandelevenement dat de kwaliteit van leven van mensen met diabetes verbetert. Met ondersteuning van de Bas vd Goor Foundation organiseren lokale zorg- en sportprofessionals wekelijks een wandeling. In kleine stappen trainen deze professionals samen met de deelnemers tot de Nationale Diabetes Challenge Week van 25 t/m 28 september 2019. Het doel van deze week is om vier dagen achtereen te wandelen. U wandelt drie dagen in eigen omgeving. De vierde dag wandelt u de laatste kilometers samen met alle deelnemers uit het land tijdens het NDC Festival. Het NDC festival vindt plaats op 28 september 2019 in Den Haag.

Het zal voor ons ook inspanning betekenen, we lopen met u mee !

In de komende maanden zullen we u hiervoor uitnodigen, u kunt er ook altijd zelf naar informeren natuurlijk en u t.z.t opgeven om mee te doen.

We hopen op een grote deelname. 

Voor meer informatie:  https://www.nationalediabeteschallenge.nl/

 

Samenwerking

 

U hebt inmiddels vast en zeker in de media de berichtgeving over de werkdruk en de effekten daarvan in de zorg gelezen, gezien of gehoord.

Het is te verwachten dat de komende jaren de werklast voor met name de zogenaamde  ‘eerste lijn’  zal toenemen evenals het tekort aan werkers in de zorg.

Wijkzorg , fysiotherapie, apothekers, huisartsen en andere zorgverleners in de buurt of wijk zullen de handen vaker ineen slaan en nog meer samenwerking zoeken. 

Voor chronisch zieken, ouderen en mensen in de laatste fase van het leven zal deze samenwerking vooral merkbaar zijn. 

Veel moet onderling afgestemd worden en er is nog veel overleg nodig, maar er is een gezamenlijk doel. Goede zorg leveren.

Het komende jaar zullen we dus een deel van onze aandacht op de intensivering van de onderlinge samenwerking richten.

De privacy van de patient mag daarbij niet geschaad worden. Dat is niet eenvoudig maar niet onmogelijk.

 

Praktijkorganisatie

 

We brengen u nog even de laatste nieuwsbrief in herinnering waarin aandacht is gevraagd voor het op tijd afzeggen van afspraken bij controles.

Vooral de agenda planning van Annelies is erg afhankelijk van een goede opkomst.

De verzekeraars rekenen ons bovendien af op de cijfers van een lagere opkomst bij controle afspraken. We willen u dus nogmaals vragen uw verantwoordelijkheid hierin te nemen. Het gaat bovendien om uw eigen gezondheid.

Ook de agenda van Nelly Verburg, onze praktijkondersteuner GGZ, staat de laatste jaren steeds meer onder druk. Veranderingen in de zorg hebben er voor gezorgd dat veel begeleidingstaken bij de POH GGZ terecht zijn gekomen. We zien het als onze taak onze patienten zorg te bieden, ook als het niet uitsluitend medische zorg betreft en Nelly neemt een groot deel van deze taak op zich.

Om voldoende ruimte te kunnen bieden aan iedereen die dit nodig heeft, hanteren we een 5 - gesprekken model en beperken we vrije toegang tot haar spreekuren. We hopen dat u hiervoor begrip heeft en een gemaakte afspraak probeert na te komen of op tijd af te zeggen, we zijn zuinig op haar tijd.

 

 

Met het veranderen van de werkdagverdeling van de huisartsen zal ook de agendabeschikbaarheid veranderen. De assistentes proberen rekening te houden met uw wensen en mogelijkheden, maar moeten ook de beschikbare tijd zo goed mogelijk  verdelen. Vervolgafspraken zullen bij dezelfde arts gepland worden en bij spoedafspraken is de eerst beschikbare arts uw behandelend arts. We hebben binnen ons team goed overleg en zullen zorgdragen voor een goede onderlinge overdracht.

 

Het hele team van de Huisartsenpraktijk Deil wenst u een gelukkig, voorspoedig 

2019 toe. We wensen u bovenal veel gezondheid toe.

 

Nettie Schaafsma

Paul van der Voort van der Kleij

Peter van de Woestijne

Annelies de Beus

Sonja Mulders

Cynthia van Steenis

Nelly Verburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mailnieuwsbrief

Via onze e-mailnieuwsbrief houden wij onze cliënten regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen onze praktijk. De e-mailnieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar. Vul het formulier hieronder in als u de e-mailnieuwsbrief voortaan wilt ontvangen.

 

 

 

 

 

Lees onze laatste nieuwsbrief

* Verplicht invullen