Huisartsdeil

Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk Deil              

 

Hierbij ontvangt u de derde en laatste nieuwsbrief in 2019, vlak voor de feestdagen en op de drempel naar 2020. 

Het zijn de kortste en donkerste dagen van het jaar en voor veel mensen is dit een tijd van bezinning en herinnering. 

Herinnering aan mooie en verdrietige momenten, soms allebei tegelijkertijd.

 

Het jaar 2019 was in onze praktijk de vuurproef voor de nieuwe maatschap, het eerste jaar met drie huisartsen in een gelijkwaardige positie als praktijkhouder. Alle drie verschillend maar met hetzelfde doel: het leveren van goede zorg. 

Voor ons was het een goed jaar, we hebben als team goed samengewerkt en zonder veel problemen veranderingen doorgevoerd in de praktijkorganisatie.

 

O.a. het patiëntenportaal is hier een goed voorbeeld van. Veel mensen hebben zich inmiddels al ingeschreven en we zien een toenemend gebruik van de mogelijkheden van het portaal. Wij zijn er blij mee en we hopen u ook. Op de praktijkwebsite kunt u de weg naar het portaal vinden.

U hebt vast gemerkt dat er enkele beperkingen zijn m.b.t. het maken van afspraken in de digitale praktijkagenda’s, u kunt zelf bijvoorbeeld geen dubbele afspraak maken. Het is de bedoeling de toegankelijke afspraaktijden te gebruiken voor vragen die in een kwartier kunnen worden behandeld.

We adviseren u gebruik te maken van de e-consult mogelijkheid via het portaal, het is in het belang van uw privacy en de beste manier om ons veilig via e-mail te bereiken.

 

Achter de schermen werken we continu aan verbeteringen binnen onze praktijk.

Nettie Schaafsma coördineert het accrediteringstraject wat hieraan bijdraagt.

We streven naar een eigentijdse praktijk die de belangrijke kernwaarden van de huisartsenzorg hoog in het vaandel houdt en ook meegaat met de maatschappelijke en technische ontwikkelingen.

In onze visie blijft de patiënt centraal staan. 

We willen aansluiten bij verwachtingen die er van ons zijn. Het is belangrijk dat u als patiënt hierin uw aandeel neemt (en krijgt) en uw verwachtingen aan ons duidelijk maakt. 

In het tijdschrift Medisch Contact stond een artikel over het belang van goede communicatie. Communicatie is een interactie tussen twee partijen. 

Alleen als de dokter en de patiënt elkaar goed begrijpen is goede diagnostiek mogelijk. 

Er werden een aantal tips gegeven voor de patiënt die we u niet willen onthouden:

 

 

In 2020 zal er een belangrijke verandering plaatsvinden. Peter van de Woestijne zal op 1 september 2020 zijn werk in onze praktijk beëindigen en van zijn pensioen gaan genieten. U zult hierover in het komende jaar verder geïnformeerd worden.

De praktijk zal dan voortgezet worden door Nettie Schaafsma en Paul van der Voort van der Kleij. 

 

We willen u er nogmaals op attent maken dat wanneer u buiten het praktijkgebied woont, u een andere huisarts moet zoeken. De zorgverzekeraars verplichten ons contractueel hiertoe. We zullen u hierop wijzen door middel van een brief of e-mail en hopen dat u zelf hierin uw verantwoordelijkheid neemt. 

Soms doet afscheid nemen pijn maar kan het niet anders.

 

We wensen u een gezond en gelukkig 2020 toe.

 

Team Huisartsenpraktijk Deil

 

 

 

e-mailnieuwsbrief

Via onze e-mailnieuwsbrief houden wij onze cliënten regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen onze praktijk. De e-mailnieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar. Vul het formulier hieronder in als u de e-mailnieuwsbrief voortaan wilt ontvangen.

 

 

 

 

 

Lees onze laatste nieuwsbrief

* Verplicht invullen